Pytania i odpowiedzi
23 maja 2023

Co to jest pseudonimizacja?

Pseudonimizacja to pojęcie, które zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe przypisanie ich konkretnej osobie, bez użycia dodatkowych informacji, które, zgodnie z art. 4 pkt 15 ww. ustawy, muszą być przechowywane osobno i powinny zostać objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi, uniemożliwiającymi przypisanie ich zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Pseudonimizacja jest jednym ze sposobów na zabezpieczenie danych osobowych i ma charakter odwracalny, co w praktyce oznacza, że możliwe jest przekształcenie speudonimizowaych danych w taki sposób, aby możliwe było przypisanie ich do osoby, której dotyczą. Przykładem pseudonimizacji, może być system identyfikacji pacjentów przez szpital. Pacjentowi, nadany zostaje specjalny kod, który umieszcza się na opasce, noszonej przez niego na nadgarstku. Kod ten można zeskanować przy użyciu specjalnego czytnika, łączącego się z systemem, w którym przechowywane są dane o pacjencie, historia jego choroby, leczenia itd.