18 listopada 2020

Sylwester Krawczyk

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ,,Ochrona danych osobowych” oraz inżynier informatyki zdobywający wiedzę na Politechnice Poznańskiej w zakresie zarządzania produkcją i logistyką. Od 2007 r. zajmuje się problematyką związaną z ochroną danych osobowych. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz Praktyków Ochrony Danych. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Ochrony Danych w sektorze publicznym i prywatnym.  Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001. Specjalista z zakresu zarządzania ryzykiem w systemach bezpieczeństwa informacji zgodnym z ISO/IEC 27005:2022. Zrealizował z powodzeniem kilkadziesiąt projektów z zakresu dostosowywania i wdrażania firm i instytucji publicznych do wymogów zgodnych z ochroną danych osobowych. Jest twórcą systemów zabezpieczeń w oparciu o dostępne rozwiązania komercyjne oraz opensource. Pełnił funkcję kierownika działu IT w dużej firmie świadczącej usługi dla marketingu bezpośredniego. Prywatnie pasjonat dobrej książki, nauki i podróży.