Pytania i odpowiedzi
18 maja 2022

Czy w CV trzeba dodawać notkę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata?

Powszechnie obserwuje się zjawisko, w którym pracodawcy wystawiając ogłoszenia o pracę żądają od kandydatów zamieszczania specjalnej notki z zakresu ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż dokumenty aplikacyjne pozbawione sugerowanego zapisu, nie będą rozpatrywane. Nota o której mowa powyżej najczęściej brzmi ,,Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby procesu rekrutacyjnego”.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż żądanie zamieszczania powyższego zapisu nie znajduje żadnego uzasadnienia w świetle aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Samo przekazane CV w odpowiedzi na ofertę pracy stanowi jednoznaczne okazanie woli, a czynność ta jest wyraźnym działaniem potwierdzającym, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO. Wskutek takiego działania, osoba aplikująca „pozwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych„.

Podsumowując, dla potencjalnego przyszłego pracodawcy, wystarczające jest otrzymanie CV od kandydata do pracy, gdyż przetwarzanie jego danych osobowych opierać będzie się na przesłance legalizującej, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Oczywiście, należy mieć na uwadze fakt, iż aby zgoda była ważna w rozumieniu przepisów RODO musi cechować się m.in. świadomością. Mowa tutaj o świadomości podmiotu danych, czyli w tym przypadku; kandydata do pracy. Niezbędne jest przekazanie mu odpowiedniej klauzuli informacyjnej (art. 13 RODO), w której to treści zamieszczona zostanie informacja o prawie podmiotu danych do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konieczność dodania powyższego zapisu, wynika wprost z art. 13 ust. 2 lit. lit. c RODO.

Co natomiast w sytuacji, gdyby kandydat do pracy zechciał wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji? Odpowiedź na to i wiele innych pytań, już wkrótce, zapraszamy do śledzenia naszej sekcji Q&A.

Anita Kałużna
Inspektor Ochrony Danych