Pytania i odpowiedzi
22 grudnia 2023

Czy tworzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych jest obowiązkiem powołanego Inspektora Ochrony Danych?

Tworzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, tj. polityk i procedur, nie jest obowiązkiem wyznaczonego IDO, wynikającym z rozporządzenia o ochronie danych – RODO.Artykuł 39 RODO, wskazuje wprost, jakie zadania leżą po stronie powołanego inspektora. Wśród nich jest m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów, współpraca z organem nadzorczym oraz przeprowadzanie audytów, jednak na próżno by szukać obowiązku tworzenia dokumentacji dla obsługiwanego podmiotu. Od Inspektora Ochrony Danych można jednak egzekwować, zgodnie z brzmieniem art. 39 ust. 1 lit. a RODO doradzanie w przedmiocie stworzonej już dokumentacji, pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.