Pytania i odpowiedzi
9 sierpnia 2022

Co to jest RODO?

To powszechnie używany skrót odnoszący się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO zaczęło obowiązywać po dwuletnim okresie przejściowym, od dnia 25 maja 2018 r. i co do zasady ma zastosowanie zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego. Chroni ono każdą osobę fizyczną, nie ma natomiast zastosowania do danych osób prawnych. Celem RODO oprócz oczywistej ochrony danych osobowych jest zharmonizowanie prawa w tym zakresie, zapewnienie swobodnego przepływu danych między państwami członkowskimi oraz zorganizowanie procesów przetwarzania w taki sposób, by służyło ludzkości.
Na powstanie RODO wpłynęła m.in duża skala zbierania danych osobowych oraz ich wymiana pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, poczyniony postęp techniczny, czy też wzrost ponadgranicznego przepływu danych.

Anita Kałużna
Inspektor Ochrony Danych