Pytania i odpowiedzi
24 maja 2022

Jak postępować w przypadku kradzieży/podejrzenia kradzieży dowodu osobistego?

Bardzo często w swojej praktyce, spotykamy się z pytaniami klientów, czy też innych osób co zrobić w przypadku kradzieży dokumentu tożsamości. Niejednokrotnie osoby te obawiają się zaciągnięcia zobowiązań kredytowych z użyciem danych, zawartych w skradzionym dowodzie osobistym. Podpowiadamy co zrobić.

W przypadku uzasadnionej wątpliwości, że dowód został skradziony, należy bez zbędnej zwłoki dokonać zgłoszenia na Policji. Po dokonaniu takiego zgłoszenia, nie jest już konieczne zgłaszanie utraty dokumentu w innych urzędach. Wiele osób uważa, że w analizowanym przypadku, pomocnym może okazać się powiadomienie urzędu do spraw ochrony danych osobowych (UODO). Jest to nieprawidłowa praktyka, gdyż w sytuacji kradzieży dokumentu tożsamości, właściwym do rozwiązania sprawy, nie jest Urząd Ochrony Danych Osobowych lecz organy ścigania.

W przypadku zaginięcia bądź kradzieży dokumentów o których mowa powyżej, rekomenduje się również, zgłoszenie takiego zajścia do banku, w którym zostało założone konto. Dzięki temu, możliwe jest zabezpieczenie się przed ewentualnym działaniem oszustów, chcących wykorzystać dane zawarte w cudzym dowodzie. Co więcej można zrobić? W celu monitorowania swojej aktywności kredytowej, możliwe jest założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej, wówczas mamy możliwość sprawdzenia, czy nikt nie wziął kredytu na nasze dane osobowe. Po założeniu takiego konta, Biuro Informacji Kredytowej, generuje raport zawierający kompletną historię kredytową oraz informacje o innych zaciągniętych zobowiązaniach finansowych.

Anita Kałużna
Inspektor Ochrony Danych