Pytania i odpowiedzi
8 sierpnia 2022

Kto to jest administrator danych osobowych?

Administrator danych osobowych (skrót: ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala CELE i SPOSOBY przetwarzania danych osobowych. Ponadto administrator danych osobowych jest adresatem szeregu obowiązków, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej jako RODO), odpowiada za zgodność przetwarzania z obowiązującymi zasadami, wynikającymi z RODO, a także jest obciążony odpowiedzialnością za dokonywane przetwarzanie danych osobowych. Czym są wspomniane wcześniej cele i sposoby przetwarzania, o których decyduje administrator? W przypadku jednostki publicznej, cele te są wskazane w odpowiednich ustawach w zal. od przedmiotu działalności urzędu. W firmach prywatnych będą to cele głównie biznesowe, np. podejmowanie działań marketingowych. Co do sposobów przetwarzania, możemy wyodrębnić:

– rozumienie wąskie; przetwarzanie w formie papierowej, elektronicznej

– rozumienie szersze; administrator dobiera środki zabezpieczające, mające zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych w praktyce?

administratorem danych osobowych w firmie jest firma (należy podać nazwę), reprezentowana przez Właściciela/Prezesa Zarządu (w zal. co ma zastosowanie)

administratorem danych osobowych w jednostce publicznej jest Urząd (należy podać nazwę), reprezentowany przez Dyrektora/Kierownika (w zal. co ma zastosowanie)

Anita Kałużna
Inspektor Ochrony Danych