Pytania i odpowiedzi
16 grudnia 2022

Co to są dane osobowe?

Danymi osobowymi nazywamy wszelkie informacje które pozwolą nam w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. Należy mieć na uwadze iż daną osobową będzie również informacja która umożliwi nam zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, bez względu na to czy zamierzamy ją zidentyfikować czy też nie. Sama możliwość identyfikacji danej np.: poprzez wykazanie swojego interesu prawnego powoduje iż mamy do czynienia z daną osobową. Za daną osobową mogą być również uznane dany nieprawdziwe, które gromadzimy w odniesieniu do danej osoby. Pamiętajmy iż w o danych osobowych mówimy tylko w odniesieniu do osób żyjących.

Dane osobowe dzielimy na dane zwykłe oraz dane sensytywne. W art. 9 ust. 1 RODO została sformułowany katalog zamknięty danych sensytywnych. Są to:
– pochodzenie rasowe lub etniczne,
– poglądy polityczne,
– przekonania religijne lub światopoglądowe,
– przynależność do związków zawodowych oraz
– dane genetyczne,
– dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby.
Pozostałe dane osobowe które nie występują w art. 9 ust. 1 RODO kwalifikujemy jako dane zwykłe.