Pytania i odpowiedzi
15 maja 2023

Czy można zamieszczać numer PESEL w pierwszej umowie o pracę?

W momencie sporządzania umowy o pracę, przed jej podpisaniem i rozpoczęciem obowiązywania, osoba wyłoniona w procesie rekrutacji, wciąż pozostaje osobą ubiegającą się o zatrudnienie, zatem do czasu rozpoczęcia trwania stosunku pracy, stosujemy art. 221 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, który wskazuje, na katalog danych, które osoba ta, zobligowana jest podać przyszłemu pracodawcy. Wśród danych, o których mowa powyżej, numer PESEL nie został wymieniony. Dlatego też, w pierwszej umowie o pracę, nie należy zamieszczać numeru identyfikacyjnego, gdyż na tym etapie nie ma podstaw prawnych do jego pozyskania. Możliwość pozyskania rzeczonej danej, powstanie dopiero w chwili nawiązania stosunku pracy, kiedy to osoba ubiegająca się o zatrudnienie, stanie się pracownikiem.