Dlaczego warto nas wybrać

o nas

Od 2011 roku dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Staramy się dopilnować aby każda zgłaszająca się do nas firma została w pełni dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów.

Misja firmy

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa klienta na gruncie wzajemnego zaufania

Wiedza

Create memorable pages with smooth parallax effects that everyone loves. Also, use our lightweight content slider offering you smooth and great-looking animations.

Doświadczenie

Build a front page for your WooCommerce store in a matter of minutes. The neat and clean presentation will help your sales and make your store accessible to everyone.

Oferta

AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych służy zidentyfikowaniu wszystkich procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych z wymogami obowiązujących przepisów prawa. Badanie obejmuje szeroki zakres kwestii organizacyjnych, prawnych i informatycznych funkcjonujących w organizacji klienta. W ramach audytu badamy m. in.:

 • jakie zbiory danych osobowych znajdują się w posiadaniu klienta oraz jaki jest jego status w stosunku do nich (administrator danych, procesor);

 • zasady legalności oraz szczególnej staranności przetwarzania danych osobowych (zasady przetwarzania danych, klauzule, obowiązki informacyjne, itd.);

 • zasady powierzania i udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym,

 • stosowane środki organizacyjno-proceduralne (wdrożone polityki bezpieczeństwa, procedury obiegu dokumentów, upoważnienia i ewidencje itd.);

 • stosowane przez klienta środki techniczne (sposób zabezpieczania zasobów na stacjach roboczych, komputerach przenośnych, serwerach, itd.).

Efektem końcowym audytu jest raport zawierający m. in.:

 • opis stanu faktycznego;

 • opis nieprawidłowości wraz ze wskazaniem potwierdzających je dowodów;

 • ocenę ryzyka;

 • rekomendowane działania naprawcze (szczegółowe i dostosowane do specyfiki badanego klienta – na ich podstawie możliwe jest wprowadzenie konkretnych i najlepszych rozwiązań) .

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niezbędnym elementem wdrożenia systemu ochrony danych osobowych jest opracowanie wymaganej przez prawo dokumentacji. Na pełną dokumentację ochrony danych osobowych składają się:

 • polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym, która służy do przetwarzania danych osobowych,

 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 • oświadczenia o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych,

 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • wnioski rejestracyjne (aktualizacyjne) zbiorów danych osobowych zgłaszane do biura GIODO.

W ramach naszych usług organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych zarówno dla osób zajmujących się ich przetwarzaniem jak i dla kadry kierowniczej. Podczas szkoleń wyjaśnimy jak powinna wyglądać prawidłowa i bezpieczna praca z danymi osobowymi, jakie są najczęściej popełniane błędy w tym zakresie, czym skutkują oraz jaka ciąży odpowiedzialność na pracodawcy, a jaka na pracowniku w razie dopuszczenia się zaniedbań, których skutkiem jest niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych.

 • Twoja umiejętność #1
 • Twoja umiejętność #2
 • Twoja umiejętność #3
 • Twoja umiejętność #4

To my tworzymy SK admin

Przesłany obraz

Dominika Makowska

Specjalista Ochrony Danych Osobowych
Specjalistka w dziedzinie Ochrony Danych Osobowych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych już od 2014r i wciąż jest otwarta na nowe doświadczenia W czasie wolnym lubi przeczytać dobrą książkę, lub planować kolejną podróż.
Przesłany obraz

Sylwester Krawczyk

Specjalista Ochrony Infrastruktury IT
Założyciel SK admin
Absolwent Politechniki Poznańskiej.
Od 2007 roku zajmuje się tematyką związaną z Ochroną Danych Osobowych. Zdobywał doświadczenie m.in. na stanowisku Administratora Danych Osobowych wdrażając ponad 200 projektów w szkołach, firmach i instytucjach. Prywatnie jego pasją są siłownia, gry komputerowe i kino.