Aktualności

Czy banki mogą skanować Twój dowód osobisty?

Kserowanie i skanowanie dowodów osobistych przez banki – stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na pismo Związków Banków Polskich

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyraził jednoznaczne stanowisko, iż obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów m. in. w sytuacjach założenia konta bankowego czy zbadania zdolności kredytowej klienta. Sporządzenie kopii dowodów osobistych jest legalne tylko wtedy, gdy wynika to wprost z przepisów ustawy. W wydanym komunikacje czytamy: „art. 112b Prawa bankowego pozwala przetwarzać do celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych, ale nic nie mówi o tym, że banki mogą sporządzać kopie dowodów tożsamości”.

Ponadto Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, iż kopiowanie dokumentów tożsamości niemal przy każdej czynności budzi wątpliwości organu nadzorczego, a sporządzanie kopii dokumentów tożsamości ułatwia ich wykorzystywanie do innych celów przez podmioty nieupoważnione, w tym do kradzieży tożsamości.

Kiedy kopiowanie dowodów osobistych jest legalne? Otóż Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swojej odpowiedzi do Prezesa Związków Banków Polskich wskazuje” „Podstawę do sporządzania kopii dokumentów tożsamości stanowią przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi. Z tym, że jest to możliwe w określonych w tej ustawie przypadkach takich jak np. przeprowadzanie transakcji okazjonalnej o równowartości 15 tys. euro lub większej albo przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”. Zaznacza jednak, że możliwość kopiowania dokumentów tożsamości w przypadkach określonych w tej ustawie nie jest równoznaczna z takim obowiązkiem po stronie banków. „Ponadto za każdym razem, gdy bank na podstawie art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi zamierza skopiować dokument tożsamości, to decyzje o tym powinien poprzedzić analizą i zweryfikowaniem czy rzeczywiście taka czynność jest niezbędna”.

Odpowiedz Prezesa UODO dla Związku Banków Polskich

Sylwester Krawczyk
Inspektor Ochrony Danych
Audytor wewnętrzny ISO 27001