Outsourcing IOD czym jest i na czym polega?

Outsourcing IOD czym jest i na czym polega? Outsourcing w praktyce oznacza korzystanie z usług firmy zewnętrznej, która to realizuje powierzone jej zadania oraz projekty. W tym celu zawierana jest umowa o świadczenie usług. Jakie korzyści płyną z takiej współpracy, w przypadku outsourcingu usług Inspektora Ochrony Danych (IOD)? Podmiot decydujący się na skorzystanie z takiej[…]

O zintegrowanej platformie analitycznej

O zintegrowanej platformie analitycznej ,,Megabaza” kumulująca dane osobowe zgromadzone przez podmioty publiczne? To możliwe. Dnia 22 lutego 2022 r. wpłynął projekt zakładający połączenie danych zgromadzonych przez podmioty realizujące zadania publiczne, takie jak. m.in. GUS, ZUS czy NFZ z danymi zgromadzonymi w bazie PESEL, czy też w Krajowej Ewidencji Podatników, a wszystko to miałoby się odbywać[…]

Czy banki mogą skanować Twój dowód osobisty?

Kserowanie i skanowanie dowodów osobistych przez banki – stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na pismo Związków Banków Polskich Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyraził jednoznaczne stanowisko, iż obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów m. in. w sytuacjach założenia konta bankowego czy zbadania zdolności kredytowej klienta. Sporządzenie[…]