Outsourcing IOD czym jest i na czym polega?

Outsourcing IOD czym jest i na czym polega? Outsourcing w praktyce oznacza korzystanie z usług firmy zewnętrznej, która to realizuje powierzone jej zadania oraz projekty. W tym celu zawierana jest umowa o świadczenie usług. Jakie korzyści płyną z takiej współpracy, w przypadku outsourcingu usług Inspektora Ochrony Danych (IOD)? Podmiot decydujący się na skorzystanie z takiej[…]