Pytania i odpowiedzi
30 maja 2022

Czy w procesie rekrutacji potencjalny pracodawca może dzwonić do mojego poprzedniego miejsca pracy w celu uzyskania informacji o mnie?

Potencjalny pracodawca może pozyskać z poprzedniego miejsca pracy informacje o kandydacie, wyłącznie, jeśli na takie działanie osoba ubiegająca się o pracę, wyrazi zgodę. W innym przypadku, jest to niedopuszczalne. Nawet, gdy kandydat dobrowolnie przedstawi swoje referencje, a potencjalny pracodawca chciałby uzyskać więcej informacji na temat jego pracy, to bez zgody kandydata, nie będzie to możliwe. Powyższe stanowisko, znajduje swoje uzasadnienie w przepisach Ustawy z dn. 26 czerwca 1997 r. – Kodeks pracy. Mowa tutaj o art. 221 par. 5 wskazanego aktu, który stanowi, że udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Według Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oznacza to, że ,,Podczas procesu rekrutacyjnego źródłem informacji, które dotyczą przebiegu pracy zawodowej, powinien być sam kandydat”. Podobnie sytuacja wygląda, w przypadku pozyskiwania danych kandydata z portali społecznościowych, np. Facebook’a. Informacje te nie mogą być wykorzystywane w procesie rekrutacyjnym, a potencjalny pracodawca nie jest uprawniony do ich gromadzenia.

Anita Kałużna
Inspektor Ochrony Danych