Czy banki mogą skanować Twój dowód osobisty?

Kserowanie i skanowanie dowodów osobistych przez banki – stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na pismo Związków Banków Polskich Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyraził jednoznaczne stanowisko, iż obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów m. in. w sytuacjach założenia konta bankowego czy zbadania zdolności kredytowej klienta. Sporządzenie[…]