Kto to jest administrator danych osobowych?

Administrator danych osobowych (skrót: ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala CELE i SPOSOBY przetwarzania danych osobowych. Ponadto administrator danych osobowych jest adresatem szeregu obowiązków, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej jako RODO), odpowiada za zgodność przetwarzania z obowiązującymi[…]