Czy na skierowaniu na badania wstępne można wpisywać numer ewidencyjny PESEL kandydata do pracy?

Nie należy umieszczać numeru PESEL w skierowaniu na badania lekarskie wstępne. Warto tutaj zwrócić uwagę na zakres danych jakie pozwala nam zbierać Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, czyli: imiona i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie, dane kontaktowe – wskazane przez kandydata, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, które są niezbędne[…]