Czy w procesie rekrutacji potencjalny pracodawca może dzwonić do mojego poprzedniego miejsca pracy w celu uzyskania informacji o mnie?

Potencjalny pracodawca może pozyskać z poprzedniego miejsca pracy informacje o kandydacie, wyłącznie, jeśli na takie działanie osoba ubiegająca się o pracę, wyrazi zgodę. W innym przypadku, jest to niedopuszczalne. Nawet, gdy kandydat dobrowolnie przedstawi swoje referencje, a potencjalny pracodawca chciałby uzyskać więcej informacji na temat jego pracy, to bez zgody kandydata, nie będzie to możliwe.[…]