Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Zgodnie z definicją, zawartą w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – RODO, przetwarzanie to operacje, dokonywane na danych osobowych. W praktyce jest to m.in. zbieranie, pobieranie, utrwalanie, przeglądanie, modyfikowanie, porządkowanie, przechowywanie, a także ujawnianie danych. Również niszczenie i usuwanie, stanowią czynności przetwarzania. Operacji przetwarzania, można dokonywać zarówno w sposób zautomatyzowany (np. z wykorzystaniem systemów informatycznych),[…]