Jak długo można przechowywać dane klientów czy kontrahentów?

Wszelkie dane osobowe w tym również klientów czy kontrahentów przechowujemy zgodnie z art. 5 ust. 1 lit e RODO. W wymienionym artykule możemy przeczytać, iż dane osobowe „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (…) „. Z[…]