Kontrola Procesora przez Administratora Danych Osobowych

Kontrola Procesora przez Administratora Danych Osobowych W poniższym artykule przybliżę Państwu jeden z obowiązków spoczywający na administratorze danych osobowych, związany z powierzeniem danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu. Z mojego audytorskiego doświadczenia wynika, iż bardzo często pomijany jest obowiązek weryfikacji podmiotu przed podpisaniem umowy powierzenia, jak również monitorowania przestrzegania przez ten podmiot przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej:[…]