Monitoring wizyjny w firmie

Monitoring wizyjny w firmie           Nasze rozważania dotyczące monitoringu wizyjnego w  miejscu pracy rozpocznijmy od zdefiniowania pojęcia monitoring. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, monitoring jest to proces stałej obserwacji, kontroli i nadzoru. Można zatem stwierdzić, że monitoring w pracy to ogół czynności podejmowanych w celu gromadzenia informacji o pracownikach poprzez różną formę obserwacji.           Zgodnie[…]